Institutionen för teknisk ekonomi och logistik bildades år 2001 och består av avdelningarna Teknisk logistik och Produktionsekonomi. Institutionen tillhör den tekniska fakulteten vid Lunds universitet (LTH) och är lokaliserad till M-huset på Kemicentrum. Vid institutionen bedrivs grundutbildning, forskarutbildning och forskning. 

Grundutbildning ges för majoriteten av utbildningsprogram vid LTH när det gäller grundläggande ekonomi och management, medan fördjupningskurser framför allt ges för programmen för Industriell ekonomi och Maskinteknik inom områdena Logistik, Produktionsekonomi samt Affärer & Innovation. Institutionen är också huvudleverantör av kurser till det internationella master-programmet i Logistics and Supply Chain Management.  

Forskarutbildning bedrivs inom området Industriell ekonomi.

Forskningen är till stor del anslagsfinansierad, men vi bedriver även uppdragsforskning, med målet att bidra med ny kunskap inom främst logistik och produktionsekonomi.