lu.se

Teknisk ekonomi och logistik

Lunds Tekniska Högskola

Forskning

Forskningen på Institutionen för teknisk ekonomi och logistik är huvudsakligen inriktad mot logistik och materialflöden. Inom Produktionsekonomi utgår vi främst från kvantitativa modeller, medan Teknisk logistik i första hand utnyttjar case studies och empiriska undersökningar.

Teknisk logistik

Teknisk logistik forskar om logistik samt supply chain management. Forskningen behandlar processer längs hela materialflödet, inklusive inköp, transporter, hantering, lagring och distribution samt koordinering mellan företagen i kedjan med infomationssystem och supply chain management.

Exempel på aktuella projekt är säkerhet och hantering av risker i försörjningskedjan, processtyrning, riskdelning samt anpassning av incitament i försörjningskedjor, visibilitet, gränssnittet mellan logistik, affärsmodeller och handelsrätt samt miljöhänsyn.

Forskningen har stark kontakt med näringslivet.

Produktionsekonomi

Lager- och produktionsstyrning är centralt för forskningen inom produktionsekonomi. Forskningen har på senare år bland annat utnyttjat matematiska modeller för att analysera komplicerade lagersystem där flera lager är kopplade till varandra.