lu.se

Teknisk ekonomi och logistik

Lunds Tekniska Högskola

Kontakt

Johan Marklund, prefekt
046-222 8013

Jan Olhager, bitr prefekt
046-222 0366

Allmänna frågor: info@tlog.lth.se
046-222 9151

Institutionen för teknisk ekonomi och logistik
Lunds universitet, LTH
Box 118
221 00  LUND

Hämtställe: 9