lu.se

Teknisk ekonomi och logistik

Lunds Tekniska Högskola

Teknisk ekonomi och logistik

Institutionen för teknisk ekonomi och logistik bildades år 2001 och består av avdelningarna Teknisk logistik och Produktionsekonomi. Institutionen tillhör den tekniska fakulteten vid Lunds universitet (LTH) och är lokaliserad till M-huset.

Vid institutionen bedrivs grundutbildning, forskarutbildning och forskning. Grundutbildning ges för majoriteten av utbildningsprogram vid LTH vad gäller grundläggande ekonomi och management, medan fördjupningskurser framför allt ges för programmen för Industriell ekonomi och Maskinteknik inom områdena Logistik, Produktionsekonomi samt Affärer & Innovation.

Forskningen är till största delen anslagsfinansierad, främst av VINNOVA, men vi bedriver även uppdragsforskning, t ex finansierad av FMV.

Institutionens mål är att bidra med ny kunskap både av grundforskningskaraktär och mer tillämpningsorienterad karaktär inom våra områden.

Kontakt

Jan Olhager,  prefekt
046-222 03 66

Johan Marklund, bitr. och Stf. prefekt
046-222 80 13

Allmänna frågor: info@tlog.lth.se
046-222 9151

Institutionen för teknisk ekonomi och logistik
Lunds universitet, LTH
Box 118
221 00  LUND

Hämtställe: 9